BPA – i kontrol over din hverdag

Få tilskud til BPA

Der findes en del danskere som desværre er en så alvorlig grad for en sygdom at de ikke selv kan klare hverdagens mange udfordringer. Uanset om dette skyldes en funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk art er hverdagen meget svær at klare for disse mennesker. Heldigvis tilbyder kommunen en ordning som kan gøre hverdagen meget nemmere og meget mere overskuelig. Med Borgerstyret personlig assistance kan borgere over hele landet søge om tilskud til at få hjælp i hverdagen. Borgere kan selv være i kontrol over hvem det er som kan hjælpe og gøre dagen nemmere for en. Dette betyder også at borgeren som søger om BPA skal kunne være en arbejdsgiver, eller en daglig leder for at kunne få tilskuddet. Kommunen som skal udbetale tilskuddet gør dette på månedlig basis.

Hvordan bestemmer kommunen tilskuddet

For at kommunen skal kunne udbetale tilskud til BPA skal kommunen undersøge og bestemme hvor stor denne tilskud skal være. I korte træk kan det siges at borgeren ikke må have personlige udgifter ved BPA ordningen eller personlig gevinst ved BPA ordningen. Derfor skal kommunen udmåle borgernes behov for hjælp i hverdagen. Kommunen skal udarbejde et budget ved hjælp af hvilken der tager forbehold for de behov borgeren har og de udgifter som disse behov vil resultere i. Der skal tages højde for borgernes behov og de omkostninger som en ansat som skal at tage sig af disse, vil påføre. Det er på baggrund af disse omkostninger at kommunen vil beregne hvor stort et tilskud borgeren skal have for at klare hverdagen med sin BPA ordning.

Når budgettet er lagt og ordningen er på plads kan borgeren slev ansætte en person som skal hjælpe vedkommende med dagens udfordringer. Dette kan være en nærtstående eller en virksomhed som kan tage sig af ens behov.