LOS og samarbejdspartnere med fælles grundlag sikre høj kvalitet

Interesseorganisationen LOS for private botilbud, opholdssteder og skolebehandlingstilbud i Danmark har en lang række samarbejdspartnere. Missionen i LOS er at give medlemmerne muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne samt styrke det enkeltes medlems driftsvilkår. LOS værdi grundlag bygger på Professionalisme, Faglighed og Engagement hvilke også gøre sig gældende for måden LOS samarbejder med deres partnere.
LOS Samarbejdspartner

LOS og deres samarbejdspartnere sikre høj kvalitet

Når LOS mødes med deres samarbejdspartnere er der for at sikre en høj kvalitetsorientering i forbindelse med anbringelse af børn og unge på opholdssteder samt botilbud. Samarbejdspartnerne og LOS skal sammen sikre at anbringelserne foregår på bedste vis. Samarbejdspartnerne og LOS skal sammen danne et fælles grundlag for samarbejdet og opstille mål og handlinger for at sikre denne kvalitet og sikre, at de har en fælles retning. Dette kommer også i udtryk i forhold til LOS værdi om engagement – at LOS og samarbejdspartnerne hver især engagere sig i projektet.

Fælles grundlag mellem LOS og samarbejdspartnere

LOS og samarbejdspartnerene kan måske have forskellige måder at løse forskellige problemstillinger. LOS er en privat interesseorganisation og derfor kan der forekommer forhindringer i kontakt med for eksempel kommunen, da der er forskellige metoder og måder at håndtere forskellige problemstillinger. Derfor er det vigtigt at LOS og den givne samarbejdspartner for klarlagt metoden, håndteringen og målet for samarbejdet Sådan at der ikke opstår uløselige konflikter. I forhold til samarbejdspartnere påpeger LOS selv vigtigheden i at være troværdig i forhold til LOS’ samarbejdspartnere. LOS har mange forskellige medlemmer og dermed har LOS mange samarbejdspartnere, derfor er det vigtigt at LOS som organisation har fokus på deres forhold til LOS´ samarbejdspartnere. For eksempel med de forskellige skolebehandlingstilbud er skolerne en samarbejdspartner og et samarbejde som ligesom alle andre samarbejder skal holdes ved lige.